بازدید مدیر عامل شرکت غله از انبار برنج وارداتی
حضور دکتر احمد مرادی رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس
جلسه کارگروه طرح نان سالم زندگی سالم
جلسه خرید تضمینی گندم و دانه های روغنی سال 97
راه اندازی کانال تلگرام شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 6
مسعود دشوارگر، مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه6 کشور مژده افتتاح قریب الوقوع را داد.
اولین همایش تجلیل از گندمکاران نمونه استان
مصاحبه مدیرعامل با سیمای مرکز خلیج فارس
جلسه هماهنگی تامین و توزیع آرد واحدهای آزادپز
بازدید مدیرعامل از دهستان شمیل