حضور معاون وزیرجهادکشاورزی ومدیرعامل شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران در بندرعباس
بـازدید مـدیرعامـل از کشتی برنـج وارداتـی
بازدید مدیر عامل از کارخانجات آرد استان
بازدید
بازدید مدیر عامل از پروژه احداث سیلو در بندرعباس
بازدید
تشکیل کارگروه آردونان استان
راه اندازی سامانه آردونان استان هرمزگان
بازدید مشاورعالی استان هرمزگان ازشرکت غله منطقه 6
دیدار مدیرعامل شرکت غله منطقه6 با هیئت رئیسه اتاق بازرگانی هرمزگان
مصاحبه مدیرعامل شرکت غله منطقه6 با صدا وسیمای مرکز خلیج فارس
بررسی مشکلات صنعت آرد در استان هرمزگان