وزیر جهاد کشاورزی از خدمات جامعه دامپزشکی کشور تقدیر کرد
در مراسم روز ملی دامپزشکی
سومین نشست وزرای کشاورزی عضو شانگ های با حضور وزیر جهاد کشاورزی
با سفر به مسکو برگزار می شود
تمهیدات مجلس شورای اسلامی برای حمایت از بخش کشاورزی در بودجه سال آینده کشور
دکتر لاریجانی خبر داد